• #ettgottexempel

    Satsar din kommun på det unga vill?

Valdemarsvik klättrar mest i årets ungdomskommunranking

KFUM Sveriges Ungdomskommunranking har sedan 2011 visat hur mycket pengar kommunerna satsar på områden som är viktiga inom regeringens nationella ungdomspolitik men syftet med rankingen är att skapa en bredare debatt om ungas makt.

KFUM Sveriges Ungdomskommunranking 2016 lyfter särskilt de kommuner som klättrar mest i rankingen och som indikerar att de just nu gör en särskild satsning på de områden som berör unga.

Flera av dessa kommuner har fått frågorna: Stämmer det att kommunen satsar på områden som särskilt berör unga? Vilka satsningar görs? och Stämmer satsningarna överens med vad unga själva vill? Resultatet finns presenterat här!

Regeringen slår fast i den nationella ungdomspolitiken att:

”Alla insatser som berör ungdomar ska ha ett ungdomsperspektiv och bedrivas med utgångspunkt från kunskap om ungdomars villkor och behov.”

Den nationella ungdomspolitiken är sektorsövergripande och omfattar ungas möjligheter till utbildning, arbete, försörjning, bostad, hälsa, inflytande och kultur och fritid.

Det är kommunerna själva som bestämmer hur de vill skapa och utveckla sina insatser för unga men KFUM Sverige trycker på kommunernas ansvar att ge unga makt.

– Det finns bara ett sätt att vara en riktigt bra ungdomskommun. Genom att ge unga makt och göra dem delaktiga i de politiska besluten, säger Andreas Axelson, ordförande för KFUM Sverige.

Om KFUM

KFUM är världens största och äldsta ungdomsrörelse som skapar meningsfulla mötesplatser för unga och kallas internationellt för YWCA och YMCA. Tillsammans involverar vi 70 miljoner människor i mer än 130 länder. I Sverige har vi över 60 000 medlemmar.

Om KFUM Sveriges Ungdomskommunranking

KFUM Sveriges Ungdomskommunranking jämför hur mycket pengar som Sveriges kommuner lägger på områden som berör unga; elevhälsa, musik- och kulturskola, fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar, kulturverksamhet, bibliotek, fritidsgårdar och studieorganisationer. All data hämtas från den öppna databasen http://kolada.se. Den första rankingen publicerades år 2011 i Almedalen. Sedan år 2012 publiceras KFUM Sveriges Ungdomskommunranking första veckan i december.

Länkar

Regeringspropositionen 2013/14:191; Med fokus på unga –
en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande.

MUCF – Ungdomsenkäten LUPP.

World YMCA – One Million Voices

LSU – Ung här.

Överenskommelsen.

Kontaktpersoner

Andreas Axelson
Ordförande KFUM Sverige
andreas.axelson@kfum.se
070-843 32 21

Karin Olsson
Generalsekreterare KFUM Sverige
karin.olsson@kfum.se
08-677 30 01

Mattias Wihlgaard
Kommunikationsansvarig KFUM Sverige
mattias.wihlgaard@kfum.se
08-677 30 05

Lämna en kommentar

KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7