• #ettgottexempel

    Satsar din kommun på det unga vill?

Är din kommun ett gott exempel?

En riktigt bra ungdomskommun ger unga makt och gör dem delaktiga i de politiska besluten.

Regeringen slår fast i den nationella ungdomspolitiken att:

”Alla insatser som berör ungdomar ska ha ett ungdomsperspektiv och bedrivas med utgångspunkt från kunskap om ungdomars villkor och behov.”

Den nationella ungdomspolitiken är sektorsövergripande och omfattar ungas möjligheter till utbildning, arbete, försörjning, bostad, hälsa, inflytande och kultur och fritid.

Vår ungdomskommunranking har sedan 2011 visat hur mycket pengar kommunerna satsar på områden som är viktiga inom regeringens nationella ungdomspolitik men syftet med rankingen är att lyfta en bredare debatt om ungas makt.

I år lyfter vi särskilt de kommuner som klättrar mest i rankingen och som indikerar att de just nu gör en särskild satsning på områden som berör unga.

Vi har frågat flera av dessa kommuner om de verkligen gör en satsning, vilka satsningar de gör och om satsningarna stämmer överens med vad unga själva vill.

Kommunerna berättar stolt om deras arbete med och för unga och hur de med glädje arbetar för att förbättra ungas makt.

Det är kraftfullt att vara ett gott exempel som kan smitta och inspirera andra.

Kommunerna själva bestämmer hur de utvecklar sina insatser för unga men vi vill understryka att det finns bara ett sätt att vara en riktigt bra ungdomskommun.

Genom att ge unga makt och göra dem delaktiga i de politiska besluten.

Är din kommun ett gott exempel på det?

Andreas Axelson
Ordförande KFUM Sverige

Karin Olsson
Generalsekreterare KFUM Sverige

Lämna en kommentar

KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7