• #ettgottexempel

    Satsar din kommun på det unga vill?

Pressmeddelande

Valdemarsvik klättrar mest i årets ungdomskommunranking
KFUM Sveriges Ungdomskommunranking har sedan 2011 visat hur mycket pengar kommunerna satsar på områden som är viktiga inom regeringens nationella ungdomspolitik men syftet med rankingen är att skapa en bredare debatt om ungas makt.

Debattartikel

Är din kommun ett gott exempel?
En riktigt bra ungdomskommun ger unga makt och gör dem delaktiga i de politiska besluten. Regeringen slår fast i den nationella ungdomspolitiken att: ”Alla insatser som berör ungdomar ska ha ett ungdomsperspektiv och bedrivas med utgångspunkt från kunskap om ungdomars villkor och behov.”

Frågor och svar

Vad är syftet med ungdomskommunrankingen?
Att skapa uppmärksamhet på kommunernas satsningar för unga och samtidigt öppna upp för en bredare debatt om hur kommunernas satsningar bygger på det unga vill.

Tips på mötesplatser

Tio aktiviteter för möten mellan politiker och unga.
Bjud in lokala politiker till en paneldebatt där det är de unga som sitter i panelen och diskuterar kommunens satsningar.

KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7